Arbejdsgiveradministreret pensionsordning

Når det er arbejdsgiveradministreret pensionsordning, skal borgeren selv være opmærksom på, at pensionsordningen lever op til kravene i loven om obligatorisk pension, dvs. at 4 % satsen skal indbetales af hele A og B-indkomsten og ikke kun af grundlønnen.

Eksempel på f. eks. en faglært, hvor kravene ikke bliver opfyldt:

Overenskomstmæssigt (aftalt) pensionsbidrag 8,9 % af grundløn
Grundløn (pensionsgivende)                                           Kr. 101,- pr. time
Akkord / overskud (ikke pensionsgivende)                      Kr. 250,- pr. time
Timeløn i alt                                                                     Kr. 351,- pr. time

Overenskomstmæssigt pensionsbidrag 8,9 % x kr. 101,- = kr. 8,99
Lovpligtigt bidrag (2018) 4 % x kr. 351,- =                       Kr. 14,04

Manglende pension pr. time kr. 5,05 i forhold til Lov om obligatorisk pension.

Borgeren skal selv være opmærksom på dette og selv sørge for, at få indbetalt det manglende beløb.