Obligatorisk pensionsordning

1. januar 2018 trådte Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning i kraft. Loven blev i 2019 ændret til Inatsisartutlov nr. 16 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om obligatotorisk pensionsordning (Sproglig ændring af Inatsisartutlovens grønlandske titel, undtagelse til opsparingsgrundlaget for borgmestervederlag). 

Personer, der er fyldt 18 år og er fuld skattepligtige til Grønland, skal ifølge loven begynde at indbetale til en pensionsordning indtil sin pensionsalder. Indbetalingen vil bestå af en procentsats af det årlige opsparingsgrundlag, som er den samlede A og B indkomst.

Der er undtagelser i loven. Hvis opsparingsgrundlaget er 100.000,- kr. eller mindre, skal der ikke betales til obligatorisk pension. Derudover er ydelser til tjenestemand-, førtids- og alderspension, hjælp til personer med vidtgående handicap, børnetilskud, hjælp til børn og unge, offentlig hjælp, boligsikring samt uddannelsesstøtte undtaget for at indgå i opsparingsgrundlaget.

De enkelte afsnits i Informationsmaterialet kan også læses i links på venstre.