Meddelelser fra 2008

Siden opdateres........


NR.:   

EMNE: BEMÆRKNING:
 
Nr.136  Udskrivningsprocenter for indkomståret 2021  Grl & DK 
Nr.135  Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2021 Grl & DK 
Nr.134  Fradrag i forbindelse med dagpleje og fradrag for forplejning af arrestanter vedr. indkomstår 2021   Grl & DK 
Nr.133  Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv.) for indkomståret 2021  Grl & DK 
Nr.132  Mindsterenten for perioden 1. juli 2020 - 31. december 2020Grl & DK 
Nr.131  De skattemæssige fradrag m.m. for 2021  Grl & DK 
Nr.130  Forlængede frister for elektronisk indberetning af selvangivelser vedrørende 2019  Grl & DK 
Nr.129  Betalingsfrister for A-skat og Arbejdsmarkedsafgift i 2020 (udvidelse af kredsen af omfattede indeholdelsespligtige m.v.)   Grl & DK 
Nr.128  Betalingsfrister for A-skat og Arbejdsmarkedsafgift i 2020  Grl & DK 
Nr.127  Mindsterenten for perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020  Grl & DK 
Nr.126  Udskrivningsprocenter for indkomståret 2020Grl & DK
Nr.125  Beskatning af gaver modtaget i ansættelsesforhold og som bestyrelsesmedlem Grl & DK 
Nr.124 Grl & DK
Nr.123  Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2020 Grl & DK
Nr.122 Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2020) Grl & DK 
Nr.121 Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv.) for indkomståret 2019 (Erstatter meddelelse nr. 116)  Grl & DK 
Nr.120 Mindsterenten for perioden 1. juli 2019 – 31. december 2019   Grl & DK 
Nr.119 De skattemæssige fradrag m.m. for 2020 Grl & DK
Nr.118Mindsterenten for perioden 1. januar 2019 - 30. juni 2019 Grl & DKNr.117Udskrivningsprocenter for indkomståret 2019Grl & DKNr.116 Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv.) for indkomståret 2019 Grl & DK
Nr.115 Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2019 Grl & DK
Nr.114Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2019) Grl & DKNr.113 Mindsterenten for perioden 1. juli 2018 – 31. december 2018  Grl & DKNr.112 De skattemæssige fradrag m.m. for 2019 Grl & DK
Nr.111Mindsterenten for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018 Grl & DKNr.110Udskrivningsprocenter for indkomståret 2018Grl & DK  
Nr.109Tilskud til pensionsordninger  Grl & DK 
Nr.108Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv. ) for indkomståret 2018 Grl & DKNr.107Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2018  Grl & DK
Nr.106 Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2018) Grl & DKNr.105Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2017Grl & DK 
Nr.104 De skattemæssige fradrag m.m. for 2018 Grl & DK  
Nr.103Mindsterenten for perioden 1. januar 2017 - 30. juni 2017 Grl & DKNr.102

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2017

Grl & DK
Nr.101Ændring af Skattestyrelsens satser for rådighedsbeløb  Grl & DKNr.100Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv. ) for indkomståret 2017Grl & DKNr. 99Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2017Grl & DKNr. 98Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2017)Grl & DKNr. 97Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2016Grl & DKNr. 96De skattemæssige fradrag m.m. for 2017Grl & DKNr. 95  Mindsterenten for perioden 1. januar 2016 - 30. juni 2016  Grl & DK 
Nr. 94  Udskrivningsprocenter for indkomstsåret 2016  Grl & DK 
Nr. 93  Frit internet Grl & DK 
Nr. 92  Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv. ) for indkomståret 2016  Grl & DK     
Nr. 91  Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2016 Grl & DK 
Nr. 90  Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2016)   Grl & DK 
Nr. 89

Brug af egen bil i arbejdsgiverens tjeneste

Grl & DK
Nr. 88  Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2015  Grl & DK 
Nr. 87  De skattemæssige fradrag m.m. for 2016  Grl & DK 
Nr. 86  Frit internet 86 - 2015  Grl & DK 
Nr. 85  Mindsterenten for perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015  Grl & DK 
Nr. 84  Udskrivningsprocenter for indkomstsåret 2015  Grl & DK 
Nr. 83 Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv. ) for indkomståret 2015 Grl & DK
Nr. 82 Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2015 Grl & DK
Nr. 81 Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2015) Grl & DK
Nr. 80  Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2014 Grl & DK
Nr. 79 De skattemæssige fradrag m.m. for 2015  Grl & DK 
Nr. 78

Mindsterenten for perioden 1. januar 2014 - 30. juni 2014

Grl & DK
Nr. 77 Udskrivningsprocenter for indkomståret 2014 Grl & DK
Nr. 76  Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv.) for indkomståret 2014 Grl & DK
Nr. 75 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2014

Grl & DK 
Nr. 74 

Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2014)

Grl & DK
Nr. 73 Mindsterenten for perioden 1. juli 2013 - 31. december 2013. Grl & DK
Nr. 72 De skattemæssige fradrag m.m. for 2014 Grl & DK

Nr. 71

Mindsterenten for perioden 1. januar 2013 - 30. juni 2013. Grl & DK
Nr. 70

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2013

Grl & DK
Nr. 69 De skattemæssige fradrag m.m. for 2013 Grl & DK
Nr. 68

Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv. ) for indkomståret 2013

Grl & DK

Nr. 67

Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2013

Grl & DK

Nr. 66

Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2013)

Grl & DK

Nr. 65 Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2012 Grl & DK
Nr. 64 Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2012 Grl. & DK
Nr. 63 Udskrivningsprocenter for indkomståret 2012.  Grl og DK

Nr. 62

Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv. ) for indkomståret 2012 Grl og DK
Nr. 61

Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2012

Grl og DK
Nr. 60 Fradrag i forbindelse med dagpleje og Fradrag for forplejning af arrestanter (vedr. indkomstår 2012) Grl og DK
Nr. 59

Ændring af praksis – frist for indlevering af selvangivelse 

Grl. og DK
Nr. 58 De skattemæssige fradrag m.m. for 2012  Grl. og DK
Nr. 57 Mindsterenten for perioden 1. juli 2011 - 31. december 2011  Grl. og DK

Nr. 56

Mindsterenten for perioden 1. januar 2011 - 30. juni 2011  Grl. og DK
Nr. 55 Udskrivningsprocenter for indkomståret 2011.  Grl. og DK
Nr. 54 De skattemæssige fradrag m.m. for 2011  Grl. og DK
Nr. 53 Værdi af frie goder (fri kost, logi, telefon mv.) 2011  Grl. og DK
Nr. 52 Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2011  Grl. og DK
Nr. 51 Fradrag for dagpleje samt forplejning af arrestanter 2011  Grl. og DK
Nr. 50 Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2010  Grl. og DK
Nr. 49 Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2010.  Grl. og DK
Nr. 48 Udskrivningsprocenter for indkomståret 2010. Grl. og DK
Nr. 47 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere. Grl. og DK
Nr. 46 Værdi af fri telefon 2010 Grl. og DK
Nr. 45 Værdi af frit motorkøretøj udenfor Grønland 2010 Grl. og DK
Nr. 44 Frirejser 2010 Grl. og DK
Nr. 43 Forbrug af egne varer 2010 Grl. og DK
Nr. 42 Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2010 Grl. og DK
Nr. 41 Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem samt af personer på andre sociale institutioner m.v. 2010 Grl. og DK
Nr. 40 Værdi af frit ophold 2010 Grl. og DK
Nr. 39 Værdi af fri kost og logi - råstoffer 2010 Grl. og DK
Nr. 38 Værdi af fri kost 2010 Grl. og DK
Nr. 37 Frit logi 2010 Grl. og DK
Nr. 36 Fradrag for forplejning af arrestanter 2010 Grl. og DK
Nr. 35 Skattemæssige fradrag 2010  Grl. og DK
Nr. 34 Mindsterenten for perioden 1. juli 2009 - 31. december 2009 Grl. og DK
Nr. 33

Mindsterenten for perioden 1. april 2009 – 30. juni 2009  

Grl. og DK
Nr. 32

Mindsterenten for perioden 1. januar 2009 – 30. juni 2009 

Grl. og DK
Nr. 31 Udskrivningsprocenter for indkomståret 2009 Grl. og DK
Nr. 30 Beskatning af hel eller delvis fri bolig 2009 Grl. og DK
Nr. 29 Fradrag for indkomståret 2009 Grl. og DK
Nr. 28 Værdi af fri kost og logi herunder Nalunaq Goldmine og Olivin minen (for indkomstår 2009) Grl. og DK
Nr. 27 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere 2009 Grl. og DK
Nr. 26 Værdi af fri telefon 2009 Grl. og DK
Nr. 25 Værdi af frit motorkøretøj udenfor Grønland 2009 Grl. og DK
Nr. 24 Frirejser 2009 Grl. og DK
Nr. 23 Forbrug af egne varer 2009 Grl. og DK
Nr. 22 Værdi af frit ophold 2009 Grl. og DK
Nr. 21

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem samt af personer på andre sociale institutioner m.v. 2009 

Grl. og DK
Nr. 20 Værdi af fri kost for indkomståret 2009 Grl. og DK
Nr. 19 Værdiansættelse af frit logi 2009 Grl. og DK
Nr. 18

Mindsterenten for perioden 1. juli 2008 – 31. december 2008 

Grl. og DK
Nr. 17

De skattemæssige fradrag m.m. for 2009 

Grl. og DK
Nr. 16

Mindsterenten for perioden 1. januar 2008 - 30. juni 2008

Grl. og DK
Nr. 15

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2008

Grl. og DK
Nr. 14 Forplejning af arrestanter, fradrag (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr. 13

Værdi af fri kost og logi, for den persongruppe, der er ansat i Nalunaq Goldmine ved Nanortalik ogOlivin minen ved Maniitsoq (for indkomstår 2008)

Grl. og DK
Nr. 12

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere (pr. 31. december 2007)

Grl. og DK
Nr. 11 Fri telefon, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr. 10 Beskatning af hel eller delvis fri bolig, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr.  9 Fri motorkøretøj udenfor Grønland, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr.  8 Ferie-/frirejser, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr.  7 Forbrug af egne varer, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr.  6 Frit ophold, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr.  5

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem (for indkomstår 2008)

Nr.  4 Frit kost, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr.  3 Frit logi, værdi (vedr. indkomstår 2008) Grl. og DK
Nr.  2 Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2007 Grl. og DK

Nr. 1

De skattemæssige fradrag m.m. for 2008  Grl. og DK