Meddelelser fra 1974 til og med 2007

 

 

NR.

 

INDHOLD:

 

BEMÆRKNINGER

 

1

 

Meddelelse om information og retningslinier om afgørelser

 

.

 

2

 

Fastsættelse af personfradrag for 1975

 

.

 

3

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1975

 

.

 

4

 

Goodwill

 

Se forts. i nr. 53

 

5

 

Selvklæbende navne- og adressemærkater

 

.

 

6

 

Kosttilskud til besætninger på KGH`s trawlere er A-indkomst

 

.

 

7

 

Redskabskompensation og andel i redskabsanskaffelse til skippere og 1. styrmand på KGH`s trawlere

 

.

 

8

 

Beskatning af værdi af bolig i egen ejendom

 

.

 

9

 

Beskatning af værdi af fribolig

 

.

 

10

 

Beskatning af plejevederlag

 

Se også nr. 23, 40, og nr. 94

 

11

 

Værdi af forbrug af egne varer - 1975

 

.

 

12

 

Værdi af fri kost og logi - 1975

 

.

 

13

 

Værdi af frit ophold - 1975

 

.

 

14

 

Fradragsret for underholdsbidrag.

 

.

 

15

 

Beskatning af sygeløn (dagpenge), der udbetales i henhold til aftaler mellem G.A.S. som den ene og MfG og DGA som de andre forhandlingspartnere

 

A-indkomst fra 1/1-80

 

16

 

Beskatning af arbejdsløshedsunderstøttelse

 

.

 

17

 

Fradrag for dobbelt husførelse for ansatte på KGH`s trawlere

 

Annulleret - se nr. 50

 

18

 

Beskatning af døgnplejevederlag samt fradrag for udgifter forbundet hermed

 

Annulleret - se nr. 40

 

19

 

Fradragsberettigede renter på boligstøttelån

 

.

 

20

 

Fritagelseserklæring fra de danske skattemyndigheder

 

.

 

21

 

Afgrænsning mellem A- og B-indkomster

 

.

 

22

 

Indberetning fra KGH om indhandling

 

Se forts.- i nr. 57

 

23

 

Beskatning af plejevederlag

 

Jfr. nr. 10

 

24

 

Udskrivningsprocenter for 1975

 

.

 

25

 

Kommunal inddeling

 

.

 

26

 

Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Annulleret - se nr. 44 og 54

 

27

 

Fradrag for renter af gæld i forbindelse med fast ejendom i Danmark.

 

Gælder ikke fra 1. januar 1980

 

28

 

Arrestgodtgodtgørelse, tilskud til rengøring samt refusion af olieregning til arrestforvarere.

 

Annulleret - se nr. 64

 

29

 

Feriegodtgørelse for 1974 for personer uden ret til ferie med løn.

 

.

 

30

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m.

 

Jfr. nr. 50

 

31

 

 

Beskatningstidspunkt i almindelighed.

 

Jrf. nr. 14, 32, 33, 34

 

32

 

Beskatningstidspunkt for indhandling til KGH

 

Jrf. nr. 31, 42

 

33

 

Beskatningstidspunkt for sikkerhedsstillelse ved entrepriser

 

Jfr. nr. 31

 

34

 

Beskatningstidspunkt ved overdragelse af virksomhed, hvor handlen er betinget af ydelse af statsgaranti for optagelse af lån

 

Jfr. nr. 31

 

35

 

Fradragsret for garantiprovision.

 

.

 

36

 

Arbejdsgiverkontrol hos filialer eller bygdebestyrere, der ikke selvstændigt er tilmeldt arbejdsgiverregistret.

 

.

 

37

 

Repræsentationsudgifter.

 

.

 

38

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1976.

 

.

 

39

 

Fastsættelse af personfradrag for 1976.

 

For 1975: nr. 2.

 

40

 

Beskatning af døgnplejevederlag samt fradrag for udgifter forbundet hermed.

 

Annulleret nr. 18

 

41

 

Feriefrirejser.

 

Se også nr. 124

 

42

 

Beskatningstidspunkt for indhandling til KGH.

 

Jfr. nr. 32

 

43

 

Skattefrihed for trangsbestemte offentlige ydelser jfr. kommuneskattelovens § 24, nr. 11

 

Pr. 1/1-1980: landstingslovens § 24, nr. 11.

 

44

 

Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Annulleret nr. 26 se også nr. 54.

 

45

 

Opgørelse af formue.

 

.

 

46

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje for 1976.

 

Jfr. nr. 10

 

47

 

Forbrug af egne varer for 1976.

 

.

 

48

 

Værdi af fri kost og logi for 1976.

 

.

 

49

 

Værdi af frit ophold for 1976.

 

.

 

50

 

Fradrag for fortæringsudgifter for 1976.

 

Jfr. nr. 30

 

51

 

Optagelse og værdiansættelse af varelager.

 

.

 

52

 

Optagelse og værdiansættelse af besætning hos fåreavlere, rensdyrholdere og minkavlere.

 

.

 

53

 

Good-will.

 

Forts. af nr. 4

 

54

 

Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Se også nr. 44

 

55

 

Diæter m.v. til medlemmer af Grønlands landsråd.

 

.

 

56

 

Entreprisekontrakter (igangværende arbejder).

 

.

 

57

 

Indberetning fra private virksomheder m.fl. om indhandling i henhold til § 85.

 

Forts. af nr. 22

 

58

 

Udskrivningsprocenter for 1976.

 

.

 

59

 

Beskatning af frirejser for uddannelsessøgende.

 

.

 

60

 

Overdragelse af personlig virksomhed til selskabsform.

 

.

 

61

 

Forståelse af begrebet "værdi i handel og vandel".

 

.

 

62

 

Anerkendte trossamfund, undtagelse fra skattepligt.

 

.

 

63

 

Lov om ændring af lov for Grønland om kommuneskat

 

.

 

64

 

Arrestgodtgørelse.

 

Annulleret nr. 28

 

65

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1977.

 

.

 

66

 

Fastsættelse af personfradrag for 1977.

 

.

 

67

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje for 1977.

 

.

 

68

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1977.

 

.

 

69

 

Værdi af fri kost og logi for 1977.

 

.

 

70

 

Værdi af frit ophold.

 

.

 

71

 

Fradrag for fortæringsudgifter for 1977.

 

Jfr. nr. 30

 

72

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere.

 

Jfr. nr. 52

 

73

 

Udskrivningsprocenterne for 1977.

 

.

 

74

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1978.

 

.

 

75

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1978.

 

.

 

76

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1978.

 

.

 

77

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1978.

 

Jfr. nr. 30,

 

78

 

Værdi af fri kost og logi for 1978.

 

.

 

79

 

Værdi af frit ophold for 1978.

 

.

 

80

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1978.

 

.

 

81

 

Beskatning af værdi af fribolig.

 

Nye satser fra 1978

 

82

 

Fradrag for renter af statsgaranterede studielån

 

.

 

83

 

Udskrivningsprocenter for 1978.

 

.

 

84

 

Fradrag for forplejning af arrestanter for 1977 og 1978.

 

Jfr. nr. 64

 

85

 

Ydelse af kost og logi i forb. med til- og fratræden af tjenesten i Grønland

 

Jfr. lahø cirk. nr. 55 af 20/10 1977

 

86

 

Fastsættelse af personfradraget for 1979.

 

.

 

87

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1979.

 

.

 

88

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1979.

 

.

 

89

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1979.

 

Jfr. nr 30,

 

90

 

Fradrag for forplejning af arrestanter for 1979.

 

.

 

91

 

Værdi af fri kost og logi for 1979.

 

.

 

92

 

Værdi af frit ophold for 1979.

 

.

 

93

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1979.

 

.

 

94

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje".

 

Alm. døgnpleje, se nr. 40

 

95

 

Landsskattens udskrivningsprocent for 1979.

 

.

 

96

 

Udskrivningsprocenter for 1979 incl. landsskat

 

.

 

97

 

Fastsættelse af personfradraget for 1980.

 

.

 

98

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1980.

 

.

 

99

 

Fastsættelse af standardfradrag for 1980.

 

.

 

100

 

Fastsættelse af "standardfradrag" for begrænset skattepligtige personer for 1980.

 

.

 

101

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1980.

 

.

 

102

 

Værdi af fri kost og logi for 1980.

 

.

 

103

 

Værdi af frit ophold for 1980.

 

.

 

104

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1980.

 

.

 

105

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje" - 1980.

 

.

 

106

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1980.

 

Jfr.nr. 30

 

107

 

Fradrag for forplejning af arrestancer for 1980.

 

.

 

108

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere.

 

Jfr. nr. 52 og 72. Pr. 31/12-1979.

 

109

 

Udskrivningsprocenter for 1980, incl. landsskat og særlig landsskat.

 

.

 

110

 

Fastsættelse af personfradraget for 1981.

 

.

 

111

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1981.

 

.

 

112

 

Fastsættelse af standardfradraget for 1981.

 

.

 

113

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for 1981.

 

.

 

114

 

Den skattemæssige behandling af kapitalpensionsordninger.

 

.

 

115

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1981.

 

.

 

116

 

Værdi af fri kost og logi for 1981.

 

.

 

117

 

Værdi af frit ophold for 1981.

 

.

 

118

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1981.

 

.

 

119

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje" - 1981.

 

.

 

120

 

Fradrag for fortæringsudgifter for 1981.

 

Jfr. nr. 30

 

121

 

Fradrag for forplejning af arrestancer for 1981.

 

.

 

122

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

 

.

 

123

 

Udskrivningsprocenter for 1981, incl. landsskat og særlig landsskat

 

.

 

124

 

Beskatning og værdiansættelse af frirejser for 1980 og 1981.

 

Jfr. nr. 41 og 59

 

125

 

Fastsættelse af personfradrag for 1982.

 

.

 

126

 

Fastsættelse af skattefri B-indkomst for 1982.

 

.

 

127

 

Fastsættelse af standardfradrag for 1982.

 

.

 

128

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for 1982.

 

.

 

129

 

Værdi af forbrug af egne varer for 1982.

 

.

 

130

 

Værdi af fri kost og logi for 1982.

 

.

 

131

 

Værdi af frit ophold for 1982.

 

.

 

132

 

Fradrag i forb. med dagpleje for 1982.

 

.

 

133

 

Fradrag i forb. med "midlertidig familiepleje" - 1982.

 

.

 

134

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. for 1982.

 

Jfr. nr. 30

 

135

 

Fradrag for forplejning af arrestancer for 1982.

 

.

 

136

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere.

 

.

 

137

 

Værdi af frirejser for 1982.

 

.

 

138

 

Udskrivningsprocenter for 1982, incl.landsskat og særlig landsskat samt udbytteskat.

 

.

 

139

 

Den skattemæssige behandling af uddannelsesstøtte.

 

Se også nr. 59. Annulleret se nr. 212.

 

140

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1983.

 

.

 

141

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1983.

 

.

 

142

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1983.

 

.

 

143

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1983.

 

.

 

144

 

Forbrug af egne varer 1983.

 

.

 

145

 

Værdi af fri kost og logi 1983.

 

.

 

146

 

Værdi af frit ophold 1983.

 

.

 

147

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1983.

 

.

 

148

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1983.

 

.

 

149

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m 1983.

 

.

 

150

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1983.

 

.

 

151

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere 31.12.1992.

 

.

 

152

 

Værdi af frirejser 1983.

 

.

 

153

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1983.

 

.

 

154

 

Fradrag i forbindelse med udlejning af ejendomme, specielt sommerhuse

 

Ændrede regler fra og med 1986. For ejd-i udbundet.

 

155

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1984.

 

.

 

156

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1984.

 

.

 

157

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1984.

 

.

 

158

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1984.

 

.

 

159

 

Forbrug af egne varer 1984.

 

.

 

160

 

Værdi af fri kost og logi 1984.

 

.

 

161

 

Værdi af frit ophold 1984

 

.

 

162

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1984

 

.

 

163

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1984

 

.

 

164

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. 1984.

 

.

 

165

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1984.

 

.

 

166

 

Værdiansættelsen af besætning hos fåreavlere 31.12.1983.

 

.

 

167

 

Værdi af frirejse 1984.

 

.

 

168

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1984.

 

.

 

169

 

Fåreholderes indkomstopgørelse.

 

Annulleret se nr. 225.

 

170

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1985.

 

.

 

171

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1985.

 

.

 

172

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomståret 1985.

 

.

 

173

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1985.

 

.

 

174

 

Forbrug af egne varer 1985.

 

.

 

175

 

Værdi af fri kost og logi 1985.

 

.

 

176

 

Værdi af frit ophold 1985.

 

.

 

177

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1985.

 

.

 

178

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1985.

 

.

 

179

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m. 1985

 

.

 

180

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1985.

 

.

 

181

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere. 31.12.1984.

 

.

 

182

 

Værdi af frirejse 1985.

 

.

 

183

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1985.

 

.

 

184

 

Uddannelsesstøtte.

 

Annulleret se nr. 212.

 

185

 

Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1986.

 

.

 

186

 

Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1986.

 

.

 

187

 

Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1986.

 

.

 

188

 

Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1986.

 

.

 

189

 

Forbrug af egne varer 1986.

 

.

 

190

 

Værdi af fri kost og logi 1986.

 

.

 

191

 

Værdi af frit ophold 1986.

 

.

 

192

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1986.

 

.

 

193

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1986.

 

.

 

194

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1986.

 

.

 

195

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere. 31.12.1985.

 

.

 

196

 

Værdi af frirejse 1986.

 

.

 

197

 

Fradrag for fortæringsudgifter m.m.

 

Har virkning fra indkomståret 1986.

 

198

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1986.

 

.

 

199

 

Opgørelse af skattepligtige kursgevinster/-tab.

 

.

 

200

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1987.

 

.

 

201

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1987.

 

.

 

202

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 1987.

 

.

 

203

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1987.

 

.

 

204

 

Frit logi 1987.

 

.

 

205

 

Værdi af fri kost 1987.

 

.

 

206

 

Værdi af frit ophold 1987.

 

.

 

207

 

Forbrug af egne varer 1987.

 

.

 

208

 

Feriefrirejser 1987

 

.

 

209

 

Værdi af frit motorkøretøj 1987.

 

.

 

210

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere. 31.12.1986.

 

.

 

211

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1987.

 

.

 

212

 

Uddannelsesstøtte og sanering af uddannelsesgæld.

 

Virkning fra 1987. nr. 139 og 184 Annulleres. Er annulleret se nr. 253

 

213

 

Opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved afståelse af fast ejendom.

 

.

 

214

 

Opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved afståelse af aktier m.v.

 

.

 

215

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1988.

 

.

 

216

 

Frit logi 1988.

 

.

 

217

 

Værdi af fri kost 1988.

 

.

 

218

 

Værdi af frit ophold 1988.

 

.

 

219

 

Forbrug af egne varer 1988.

 

.

 

220

 

Værdi af fri bil 1988.

 

.

 

221

 

Feriefrirejser 1988.

 

.

 

222

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1988.

 

.

 

223

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1988.

 

.

 

224

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1988.

 

.

 

225

 

Fåreholderes indkomstopgørelse.

 

Virkning fra 1987 nr. 169 annulleres.

 

226

 

Den skattemæssige behandling af stempelafgift.

 

.

 

227

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1988.

 

.

 

228

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere. 31.12.1987.

 

.

 

229

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1989.

 

.

 

230

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1989.

 

.

 

231

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje". 1989.

 

.

 

232

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1989.

 

.

 

233

 

Frit logi 1989.

 

.

 

234

 

Værdi af fri kost 1989.

 

.

 

235

 

Værdi af frit ophold 1989.

 

.

 

236

 

Forbrug af egne varer 1989

 

.

 

237

 

Feriefrirejser 1989.

 

.

 

238

 

Værdi af fri bil 1989

 

.

 

239

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere. 31.12.1988.

 

.

 

240

 

Udbytteskatten fra 1989.

 

.

 

241

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1989.

 

.

 

242

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1990

 

.

 

243

 

Frit logi 1990

 

.

 

244

 

Fri kost 1990

 

.

 

245

 

Frit ophold 1990

 

.

 

246

 

Forbrug af egne varer 1990

 

.

 

247

 

Værdi feriefrirejser 1990

 

.

 

248

 

Værdi af fri bil 1990

 

.

 

249

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1990

 

.

 

250

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1990

 

.

 

251

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1990

 

.

 

252

 

Fradrag for besætning hos fåreavlere - 31.12.89

 

.

 

253

 

Uddannelsesstøtte og sanering af uddannelsesgæld

 

Virkning fra 1990. nr. 212 annulleres.

 

254

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1990

 

.

 

255

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1991

 

.

 

256

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1991

 

.

 

257

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1991

 

.

 

258

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1991

 

.

 

259

 

Frit logi 1991

 

.

 

260

 

Fri kost 1991

 

.

 

261

 

Frit ophold 1991

 

.

 

262

 

Forbrug af egne varer 1991

 

.

 

263

 

Værdi af fri bil 1991

 

.

 

264

 

Værdi feriefrirejser 1991

 

.

 

265

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90

 

.

 

266

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1991

 

.

 

267

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1992

 

.

 

268

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1992

 

.

 

269

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1992

 

.

 

270

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1992

 

.

 

271

 

Frit logi 1992

 

.

 

272

 

Fri kost 1992

 

.

 

273

 

Frit ophold 1992

 

.

 

274

 

Forbrug af egne varer 1992

 

.

 

275

 

Værdi feriefrirejser 1992

 

.

 

276

 

Værdi af fri bil 1992

 

.

 

277

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90

 

.

 

278

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1992

 

.

 

279

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1993

 

.

 

280

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1993

 

.

 

281

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1993

 

.

 

282

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1993

 

.

 

283

 

Frit logi 1993

 

.

 

284

 

Fri kost 1993

 

.

 

285

 

Frit ophold 1993

 

.

 

286

 

Forbrug af egne varer 1993

 

.

 

287

 

Værdi feriefrirejser 1993

 

.

 

288

 

Værdi af fri bil 1993

 

.

 

289

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90

 

.

 

290

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1993

 

.

 

291

 

Periodisering af renter m.v. ved skattepligtsindtræden og -ophør

 

.

 

292

 

Ændring af procentgrænse ved løntilbageholdelse til dækning af restance på skat

 

.

 

293

 

Begrænsning af fradrag for underskud i virksomhed beliggende uden for Grønland

 

.

 

294

 

Financielle kontrakter

 

.

 

295

 

Underholdsydelser

 

.

 

296

 

Skattemæssige fradrag m.m. for 1994

 

.

 

297

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1994

 

.

 

298

 

Fradrag i forbindelse med midlertidig familiepleje" 1994

 

.

 

299

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1994

 

.

 

300

 

Frit logi 1994

 

.

 

301

 

Fri kost 1994

 

.

 

302

 

Frit ophold 1994

 

.

 

303

 

Forbrug af egne varer 1994

 

.

 

304

 

Værdi feriefrirejser 1994

 

.

 

305

 

Værdi af fri bil 1994

 

.

 

306

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere - 31.12.90

 

.

 

307

 

Døgnplejevederlag

 

.

 

308

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1994

 

.

 

309

 

Fradrag for udgift til fagligt kontingent

 

.

 

310

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1995.

 

.

 

311

 

Underholdsydelser 1995.

 

.

 

312

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1995.

 

.

 

313

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1995.

 

.

 

314

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1995.

 

.

 

315

 

Frit logi 1995.

 

.

 

316

 

Værdi af fri kost 1995.

 

.

 

317

 

Værdi af frit ophold 1995.

 

.

 

318

 

Forbrug af egne varer 1995.

 

.

 

319

 

Frirejser 1995.

 

.

 

320

 

Værdi af frit motorkøretøj 1995.

 

.

 

321

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.94

 

.

 

322

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1995.

 

.

 

323

 

Fradrag for jagtbetjente ansat under Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner.

 

.

 

324

 

Døgnplejevederlag 1995.

 

.

 

325

 

Fradrag for bidrag til administration og reservefonds på realkreditlån.

 

.

 

326

 

Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 1995.

 

Erstattet af nr. 329.

 

327

 

Mindsterentereglen

 

.

 

328

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1996

 

.

 

329

 

Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 1995

 

Erstatter nr. 326, erstattet af nr. 342.

 

330

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1996.

 

.

 

331

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje 1996.

 

.

 

332

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1996.

 

.

 

333

 

Frit logi 1996.

 

.

 

334

 

Værdi af fri kost 1996.

 

.

 

335

 

Værdi af frit ophold 1996.

 

.

 

336

 

Forbrug af egne varer 1996.

 

.

 

337

 

Frirejser 1996.

 

.

 

338

 

Værdi af frit motorkøretøj 1996.

 

Henvises i øvrigt til nr. 320.

 

339

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.95.

 

.

 

340

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1996.

 

.

 

341

 

Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af de af Erhvervsstøtteudvalget gennemførte gældssaneringer for kuttere finansieret med erhvervsstøttelån.

 

.

 

342

 

Mindsterenten for perioden 22. december til 31. december 1995.

 

Erstatter nr. 329, erstattet af nr. 345

 

343

 

Vedrørende skattetræk i vederlag til musikere, solister m.v.

 

Udenla. musikere, solister m.m.

 

344

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1997.

 

.

 

345

 

Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 1996.

 

Erstatter nr. 342, erstattet af nr. 358

 

346

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1997.

 

.

 

347

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1997.

 

.

 

348

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1997.

 

.

 

349

 

Frit logi 1997.

 

.

 

350

 

Værdi af fri kost 1997.

 

.

 

351

 

Værdi af frit ophold 1997.

 

.

 

352

 

Forbrug af egne varer 1997.

 

.

 

353

 

Frirejser 1997.

 

.

 

354

 

Værdi af frit motorkøretøj 1997.

 

Erstatter nr. 320 med virkning fra og med 1. januar 1997.

 

355

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.96

 

.

 

356

 

Værdi af fri telefon 1997.

 

Virkning fra 1997.

 

357

 

Fradrag for hundeførertillæg.

 

Virkning fra 1997.

 

358

 

Mindsterenten for perioden 22. oktober til 31. december 1996.

 

Erstatter nr. 345, erstattet af nr. 361.

 

359

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1997.

 

.

 

360

 

Kommanditisters fradrag af underskud m.m.

 

Virkning 1. december 1996.

 

361

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 1997 - 30. juni 1997.

 

Erstatter nr. 358.

 

362

 

Værdi af frit motorkøretøj 1997.

 

Erstatter nr. 354.

 

363

 

Vedrørende beskatning af EDB-udstyr som stilles til rådighed for ansatte og som stilles til rådighed i forbindelse med undervisning og fjernundervisning.

 

Virkning fra 1997.

 

364

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1998.

 

.

 

365

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 1997 - 31. december 1997.

 

Erstatter nr. 361.

 

366

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1998.

 

.

 

367

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1998.

 

.

 

368

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1998.

 

.

 

369

 

Frit logi 1998.

 

.

 

370

 

Værdi af fri kost 1998.

 

.

 

371

 

Værdi af frit ophold 1998.

 

.

 

372

 

Forbrug af egne varer 1998.

 

.

 

373

 

Frirejser 1998.

 

.

 

374

 

Værdi af frit motorkøretøj 1998.

 

Henvises i øvrigt til nr. 362

 

375

 

Værdi af fri telefon 1998.

 

Henvises i øvrigt til nr. 356

 

376

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.97

 

.

 

377

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1998.

 

.

 

378

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 1998 - 30. juni 1998.

 

Erstatter nr. 365.

 

379

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 1999.

 

.

 

380

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998.

 

Erstatter nr. 378.

 

381

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 1999.

 

.

 

382

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 1999.

 

.

 

383

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 1999.

 

.

 

384

 

Frit logi 1999.

 

.

 

385

 

Værdi af fri kost 1999.

 

.

 

386

 

Værdi af frit ophold 1999.

 

.

 

387

 

Forbrug af egne varer 1999.

 

.

 

388

 

Frirejser 1999.

 

.

 

389

 

Værdi af frit motorkøretøj 1999.

 

Henvises i øvrigt til nr. 362

 

390

 

Værdi af fri telefon 1999.

 

Henvises i øvrigt til nr. 356

 

391

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.98

 

.

 

392

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 1999.

 

.

 

393

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 1999 - 30. juni 1999.

 

Erstatter nr. 380.

 

394

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2000.

 

.

 

395

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 1999 - 31. december 1999.

 

Erstatter nr. 393.

 

396

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 2000.

 

.

 

397

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 2000.

 

.

 

398

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 2000.

 

.

 

399

 

Frit logi 2000.

 

.

 

400

 

Værdi af fri kost 2000.

 

.

 

401

 

Værdi af frit ophold 2000.

 

.

 

402

 

Forbrug af egne varer 2000.

 

.

 

403

 

Frirejser 2000.

 

.

 

404

 

Værdi af fri telefon 2000.

 

Henvises i øvrigt til nr. 356

 

405

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.99

 

.

 

406

 

Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland 2000.

 

Se også (+§14c)

 

407

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2000.

 

.

 

408

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2000 - 30. juni 2000.

 

Erstatter nr. 395.

 

409

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2001.

 

.

 

410

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2000 - 31. december 2000.

 

Erstatter nr. 408.

 

411

 

Frit logi. 2001.

 

.

 

412

 

Værdi af fri kost. 2001.

 

.

 

413

 

Værdi af frit ophold. 2001.

 

.

 

414

 

Forbrug af egne varer. 2001.

 

.

 

415

 

Frirejser 2001.

 

.

 

416

 

Værdi af fri telefon 2001.

 

Henvises i øvrigt til nr. 356

 

417

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje 2001.

 

.

 

418

 

Fradrag for forplejning af arrestanter 2001.

 

.

 

419

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" 2001.

 

.

 

420

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere 31.12.2000

 

.

 

421

 

Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland 2001.

 

(+§14c)

 

422

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2001.

 

.

 

423

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2001 - 30. juni 2001.

 

Erstatter nr. 410.

 

424

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2002.

 

.

 

425

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2001 - 31. december 2001.

 

.

 

426

 

Frit logi (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

427

 

Værdi af fri kost (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

428

 

Værdi af frit ophold (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

429

 

Forbrug af egne varer (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

430

 

Frirejser (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

431

 

Værdi af fri telefon (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

432

 

Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

433

 

Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje" (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

434

 

Fradrag for forplejning af arrestanter (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

435

 

Fradrag i forbindelse med dagpleje (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

436

 

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

437

 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

438

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2001 - 22. november 2001 og 23. november - 31. december 2001 (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

439

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2002 (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

440

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2002 - 30. juni 2002 (på grønlandsk og dansk).

 

.

 

441

 

Fradrag for provision.

 

.

 

442

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2003.

 

.

 

443

 

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem.

 

.

 

444

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2002 - 31. december 2002.

 

.

 

445

 

Frit logi, værdi (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

446

 

Frit kost, værdi (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

447

 

Frit ophold, værdi af (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

448

 

Forbrug af egne varer (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

449

 

Ferie-/frirejser, værdi (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

450

 

Fri telefon, værdi (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

451

 

Fri motorkøretøj udenfor Grønland, værdi (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

452

 

Midlertidig familiepleje, fradrag (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

453

 

Forplejning af arrestanter, fradrag (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

454

 

Dagpleje, fradrag (vedr. indkomstår 2003).

 

.

 

455

 

Besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere, værdiansættelse (31. december 2002).

 

.

 

456

 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig.

 

.

 

457

 

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem (for indkomstår 2003).

 

.

 

458

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2002 - 9. oktober 2002.

 

.

 

459

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2003.

 

.

 

460

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2003 - 30. juni 2003.

 

.

 

461

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2004.

 

.

 

462

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2003 - 31. december 2003.

 

.

 

463

 

Frit logi, værdi (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

464

 

Frit kost, værdi (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

465

 

Frit ophold, værdi af (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

466

 

Forbrug af egne varer (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

467

 

Ferie-/frirejser, værdi (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

468

 

Fri telefon, værdi (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

469

 

Fri motorkøretøj udenfor Grønland, værdi (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

470

 

Midlertidig familiepleje, fradrag (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

471

 

Forplejning af arrestanter, fradrag (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

472

 

Dagpleje, fradrag (vedr. indkomstår 2004).

 

.

 

473

 

Besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere, værdiansættelse (31. december 2003).

 

.

 

474

 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig.

 

.

 

475

 

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem (for indkomstår 2004).

 

.

 

476

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2004.

 

.

 

477

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2004 - 30. juni 2004.

 

.

 

478

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2005.

 

.

 

479

 

Modregning i krav vedrørende ægtefæller

 

.

 

480

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2004 - 31. december 2004.

 

.

 

481

 

Frit logi, værdi (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

482

 

Frit kost, værdi (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

483

 

Frit ophold, værdi af (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

484

 

Forbrug af egne varer (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

485

 

Ferie-/frirejser, værdi (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

486

 

Fri telefon, værdi (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

487

 

Fri motorkøretøj udenfor Grønland, værdi (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

488

 

Forplejning af arrestanter, fradrag (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

489

 

Dagpleje, fradrag (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

490

 

Besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere, værdiansættelse (31. december 2004).

 

.

 

491

 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig (vedr. indkomstår 2005).

 

.

 

492

 

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem (for indkomstår 2005).

 

.

 

494

 

Plejevederlag, (grl./dk - pdf-format).

 

Erstatter nr. 493.

 

495

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2005.

 

.

 

496

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2005 - 30. juni 2005.

 

.

 

497

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2006.

 

.

 

498

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2005 - 31. december 2005.

 

.

 

499

 

Frit logi, værdi (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

500

 

Frit kost, værdi (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

501

 

Frit ophold, værdi af (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

502

 

Forbrug af egne varer (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

503

 

Ferie-/frirejser, værdi (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

504

 

Fri telefon, værdi (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

505

 

Fri motorkøretøj udenfor Grønland, værdi (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

506

 

Forplejning af arrestanter, fradrag (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

507

 

Dagpleje, fradrag (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

508

 

Besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere, værdiansættelse (31. december 2005), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

509

 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig (vedr. indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

510

 

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem (for indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

511

 

Plejevederlag, (for indkomstår 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

512

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2006.

 

PDF-format

 

513

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2006 - 30. juni 2006. Grl. og dansk.

 

PDF-format

 

514

 

De skattemæssige fradrag m.m. for 2007.

 

PDF-format

 

515

 

Mindsterenten for perioden 1. juli 2006 - 31. dec. 2006. Grl. og dansk.

 

PDF-format

 

516

 

Frit logi, værdi (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

517

 

Frit kost, værdi (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

518

 

Frit ophold, værdi af (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

519

 

Forbrug af egne varer (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

520

 

Ferie-/frirejser, værdi (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

521

 

Fri telefon, værdi (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

522

 

Fri motorkøretøj udenfor Grønland, værdi (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

523

 

Forplejning af arrestanter, fradrag (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

524

 

Dagpleje, fradrag (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

525

 

Besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere, værdiansættelse (31. december 2006), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

526

 

Beskatning af hel eller delvis fri bolig (vedr. indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

527

 

Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem (for indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

528

 

Plejevederlag, (for indkomstår 2007), på grl. og dk.

 

PDF-format

 

529

 

Udskrivningsprocenter for indkomståret 2007.

 

PDF-format

 

530

 

Værdi af fri kost og logi for indkomståret 2007, ansat i Nalunaq Goldmine og Oliven minen, grl. og dansk.

 

PDF-format

 

531

 

Mindsterenten for perioden 1. januar 2007 - 30. juni 2007, på grl. og dansk.

 

PDF-format