Tidligere meddelelser

MEDDELELSE !

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2012 til personer der har restancer til det offentlige, der inddrives via Skattestyrelsen, Inddrivelsesmyndigheden, vil der blive foretaget modregning, indtræden eller udlæg i videst muligt omfang.
Hele pressemeddelelsen kan læses her

MEDDELELSE til borgere og virksomheder, som er i restance til det offentlige!

Skattestyrelsen har siden begyndelsen af 2012 foretaget modregning af / udlæg i alle udbetalinger fra Grønlands Selvstyre og de Grønlandske kommuner.
Meddelelsen kan ses i www.aka.gl

Det skal hermed meddeles, at dette nu også gælder for udbetalinger fra Nukissiorfiit fra 1. marts 2013.

Forespørgsler omkring modregninger og udlæg bedes rettet til Skattestyrelsen, Den centrale Inddrivelsesmyndighed.

Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen,
Den Centrale Inddrivelsesmyndighed
Postbox 1605 - 3900 Nuuk

 

Meddelelse

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2011 til personer der har restancer til det offentlige, der inddrives via Skattestyrelsen, Inddrivelsesmyndigheden, vil der blive foretaget modregning, indtræden eller udlæg i videst muligt omfang.
Kan hentes her.

 

Orientering om rentetilskrivning

Vedrørende opstart af rentetilskrivning på skatte – og afgiftskrav
Kan hentes her

 

MEDDELELSE til borgere og virksomheder, som er i restance til det offentlige! -

kan hentes her