INDDRIVELSE

I venstre side kan arbejdsgivere, borgere og virksomheder, kommuner og fordringshavere (kommuner, INI A/S og Nukissiorfiit) hente information om Inddrivelsesmyndigheden

Baggrund

Landstinget har besluttet en omstrukturering og centralisering af inddrivelses­opgaven. Denne opgave er hidtil løst af de kommunale inkassokontorer, men løses fra 1. april 2008 alene af Skattestyrelsen.

I den forbindelse overføres alle aktive restancer fra de kommunale inkassokontorer, INI A/S og Nukissiorfiit til Skattestyrelsens centrale inddrivelsesmyndighed, som også varetager inddrivelses af Hjemmestyrets fordringer, samt danske og nordiske fordringer.