Vejledning til beskatning af Bitcoin & Bitclub network

Vejledningens formål er, at redegøre for, hvordan Bitcoin behandles skattemæssigt.

Hvad er Bitcoin

Bitcoin og lignende valutaer er virtuelle valutaer eller kryptovalutaer. Fælles for denne type af valutaer er, at de ikke er understøttet af nogen nationalbank, og dermed kan pengepolitikker ikke afhjælpe en eventuel devaluering. Bitcoin eksisterer i en decentral elektronisk database, kaldet blockchain. Bitcoin kan købes og beholdes som en investering eller anvendes som betalingssystem for virtuelle, såvel som ikke-virtuelle goder og serviceydelser.

Blockchain har et register over alle transaktioner, der føres tilbage fra den første transaktion. Alle transaktioner foretages fra og til virtuelle pengepunge, hvor disse pengepunge normalt er uidentificerbare. I USA har skattemyndighederne i 2017 imidlertid vundet ret på, at Bitcoin udbydere skal udlevere oplysninger på kunder i deres kundekartotek. Således kan skattemyndighederne danne sig et overblik over ind- og udgående transaktioner, og dermed foretage korrekt skattemæssig behandling.

Den skattemæssige behandling af Bitcoin
Formuedispositioner, der foretages med Bitcoin eller andre kryptovalutaer, i stedet for med én af de traditionelle valutaer, vil blive regnet- for værende foretaget i en af nationalbanken ansete valuta. Sker lønudbetalinger f.eks. i Bitcoin undtager det ikke fra skattepligt. Arbejdsgiveren skal derfor som udgangspunkt indberette i Danske Kroner, det samme gælder for borgerens selvangivelse.

Næring eller spekulation

Ud fra en finansiel/økonomisk betragtning anses langt størstedelen af virtuelle valutaer, deriblandt Bitcoin, for anvendt i spekulationsøjemed. I forhold til den skattemæssige vurdering af, hvorvidt handel eller anvendelse af Bitcoin mv. skal anses for spekulation eller næring, vil Skattestyrelsen behandle alle sager konkret og individuelt.

Skattemæssig næring
Ved ”næring” forstås, at Bitcoin er erhvervet med videresalg med fortjeneste for øje, af én skattepligtige, der har det som erhverv at handle med Bitcoin mv.

Spekulation
Ved ”spekulation” forstås, at Bitcoin er erhvervet med det formål, eller eventuelt som et af flere formål, at opnå fortjeneste ved videresalg, ikke som led i en systematisk handel med Bitcoin mv., men ved enkeltstående dispositioner. Dispositionerne er ikke et led i den pågældendes erhverv.

Bitclub Network
Skattestyrelsen er bekendt med udbredelsen af Bitclub Network i Grønland. Skattestyrelsen har i den forbindelse anmodet Spillemyndigheden om en afklaring på, hvorvidt Bitclub Network er pyramidespil i henhold til § 11 i lov for Grønland om visse spil. For yderligere spørgsmål om dette, henvises derfor til Spillemyndigheden.

Præcisering og fremtid
Bitcoin eller andre kryptovalutaer er relativ nyt og er stadig under udvikling. Skattestyrelsen vil følge udviklingen tæt og fremkomme med vejledning efter behov.