Selvangivelser

Borgere

Der er udarbejdet 2 selvangivelsesblanketter - S1 og S1U.S1 er et almindeligt selvangivelsesblanket, S1U anvendes hvis du driver en virksomhed. Blanketterne er gemt som PDF-format.

Du kan også udfylde selvangivelserne elektronisk her:


Selvangivelsen skal indsendes senest 1. maj 2021.

Blanketterne og vejledninger kan udskrives her:
Personer som har mere end én CVR-registreret virksomhed kan anvende én side 4 per virksomhed. Selvangivelsesblankettens side 4 kan hentes her.

Om pensionsopsparing
Såfremt du indbetaler til en privattegnet udenlandsk pensionsordning, kan du udfylde blanketten Dokumentation vedrørende pensionsordning og indsende den samme med en af de på blanketten nævnte dokumenter.

Forventer du restskat 2020?
Forventer du at skulle betale restskat for indkomståret 2020 ? Vil du gerne ”spare” rentetillægget til restskatten på 8 %?
Læs vejledningen her.

Yderligere vigtige oplysninger til udfyldelse af selvangivelse kan læses her:


Gyldig fra: 1. januar 2019
Sidst opdateret: 22. februar 2021