S1 og S1U Selvangivelse for 2019

Målgruppe: Borgere


Skat selvbetjening kan hentes her 

 

Du kan se pressemeddelelse om Selvangivelse 2018 her

For indkomståret 2019 er der udarbejdet 2 selvangivelsesblanketter - S1 og S1U.

S1 er et almindeligt selvangivelsesblanket og S1U anvendes såfremt du driver en virksomhed. Filen er gemt som PDF-format.


NB!

Såfremt De indbetaler til en privattegnet udenlandsk pensionsordning, kan De udfylde blanketten Dokumentation vedrørende pensionsordning og indsende den samme med en af de på blanketten nævnte dokumenter.

Du skal hente blanketten, printe dem ud, og manuelt udfylde oplysningerne i blanketten. Dernæst skal du sende selvangivelsen enten pr. post eller fax. Du kan også sende dokumenterne elektronisk, hvis dokumenterne er scannet.

Selvangivelsen skal indsendes senest 1. maj 2020.


Selvangivelsesblanketten (S1) kan hentes her

Dokumentation vedr. pensionsordning kan hentes her (PDF)

Dokumentation vedr. pensionsordning kan hentes her (Exel)

Selvangivelsesblanketten (S1U) kan hentes her

Bemærkninger til selvangivelsen (S2) kan hentes her 

Kortfattet vejledning til selvangivelsen (S2a) kan hentes her 

Personer som har mere end én CVR-registreret virksomhed kan anvende én side 4 per virksomhed. Selvangivelsesblankettens side 4 kan hentes her.


Forventer du restskat 2019?
Forventer du at skulle betale restskat for indkomståret 2019 ? Vil du gerne ”spare” rentetillægget til rest-skatten på 8 %?
Læs vejledningen her


Yderligere vigtige oplysninger til udfyldelse af selvangivelse kan ses herunder:

Vejledning vedr. afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning i beskatning af fri bolig og vakantbolig.

  

Gyldig fra: 1. januar 2019
Sidst opdateret: 17. februar 2020