Eftergivelse af skattegæld

Ansøgning om eftergivelse af skattegæld

Ansøgningen sendes eller afleveres til dit lokale skatteregion eller Skattestyrelsen.

Sammen med ansøgningen skal du sende dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (for eksempel kopi af løn-sedler, pensionsudbetaling med videre)

De samme papirer skal sendes med for din ægtefælle/samlever.

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger eftergivelse, skal der indgives 2 ansøgningsskemaer.

Vejledning med ansøgningsblanket kan hentes her