Motorkøretøjer

Motorkøretøjer:

Landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer.

Ændringer:

Landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer

Landstingslov nr. 14 af 7. november 2003 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.
(Forhøjelse af afgiften)

Landstingslov nr. 7 af 11. november 2004 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer (Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt på visse fåre- og rensdyrholderbedrifter m.v.)

Landstingslov nr. 14 af 2. november 2006 om ændring af visse landstingslove om afgifter m.v.
(Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen og præcisering af kontrolbestemmelse)

Inatsisartutlov nr. 1 af 17. maj 2010 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender el og brint som drivmiddel

Inatsisartutlov nr. 18 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer (Forhøjelse af afgift)

Inatsisartutlov nr. 10 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer
(Opdeling af vægtklasse)

Inatsisartutlov nr. 8 af 29. november 2013 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på køretøjer, der anvender el og brint som drivmiddel (Midlertidig afgiftsfritagelse)

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2019 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer (Afgift på el- og plug-in hybridbiler)