Sulisitsisunut

Uani quppernermi sulisitsisunut tunngasunut paasissutissat ataatsimoortut takusinnaavatit.

 

Akileraarutit A-t, Sulisoqarnermut akitsuutit, akiliutit, aningaasarsianit ilanngaatit akiligassiissutigineqarneri pillugit nalunaarut.
Atuarsinnaavat uani


2016-imut ukiumoortut akissarsiat allagartaat
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup matumuuna erseqqissaatigissavaa ukiumut akissarsiat
Allagartaat 2016-imut tunngasut kingusinnerpaamik januarip 31-ani 2017 killeqarmat.
 

Kalaallit Nunaanni akileraarutissat ilanngaatigineqarnerat
Kalaallit Nunaanni akileraarutissat ilanngaatigineqarnerat aaneqarsinnaavoq uani

Tassunga tapiliussaq – aningaasarsiat aningaasarsianut A-nut, B-nut akileraaruteqaataasussaanngitsunullu immikkoortiternerat aaneqarsinnaavoq uani.

 

Sulisitsisut allattorsimaffianut nalunaarsuiffik
Akileraartarnermut Pisortaqarfimmi sulisitsisut allattorsimaffiannut nalunaarsuiffik il.il. pillugit sulisitsinut paasissutissiineq uani atuarsinnaavat (pdf).

Sulisitsisut allattorsimaffianut nalunaarsuiffik pillugu elektronik-ikkut sanaaq uani adressimi takusinnaavat: https://sulinal.nanoq.gl

Isissutissaq (adgangskode) piniarsinnaavat uunga adressimut sulinal@nanoq.gl

Aningaasarsiat akileraarutit pillugit nalunaarut nutaaq maani atuarsinnaavat

Tamakkiisumik akileraaruteqartitsinermut aaqqissuussineq nutaaq kiisalu sulisut ilaannut akileraartarnermi angerlarsimaffianik allannguineq pillugit ilisimatitsissut. Uani atuaruk.

Skattekortit qarasaasiatigoortut
Skattekortit qarasaasiatigoortut 
2011 aallarnerfigalugu qarasaasiakkut skattekortinik piniarneq

 

Sulisoqarnermut akitsuut nutaaq
Sulisoqarnermut akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisaat pillugu paasissutissiineq uani atuarsinnaavat (pdf).


Immersuiffissat
Aajuku immersuiffissat  (nassuiaat sukumiisoq, akissarsiat il.il.)

 

Akileraarutit A-nut akileeqqussutinut anisitseqqinneq
Sulisitsisutut periarfissaqalerputit akileraarutit A-t/ AMA/ A-akitsuut/ akileraarutit erniai/ akissarsiamiit ilanngaanermi akileeqqussutit Sulinal nittartagaa aqqutigalugu anillatsitseqqissinnaallutit.
Sulinal-imut isertaateqanngikkuit, isertaatissannik piumasinnaavutit emailimut uungat saaffiginninnermi: sulinal@nanoq.gl  

 

Saaffissat

Telefax: 34 65 77
Email: sulinal@nanoq.gl