Ledige stillinger

Pantefoged/Kontorfuldmægtig/Konsulent
Frist: 12.11.2017
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen søger pantefoged/kontorfuldmægtig/konsulent


Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Qaqortoq.

Arbejdsopgaver:
Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.

Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.

Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagområder.

Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.

Der er p.t. 28 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 8 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.

Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.


Du kan se hele stillingsopslaget her_________________________________________________________________________________________Konsulent
Frist: 07.11.2017
Genopslag:
Kommunikationskonsulent til Skattestyrelsen


I Skattestyrelsen mangler vi en, der kan hjælpe os med at kommunikere med borgere, virksomheder og andre interessenter. Er det dig?

Om stillingen
Vi leder efter dig, som kan hjælpe os med intern og ekstern kommunikation i forbindelse med større reformer og introduktion af nye opgaver, men også i forbindelse med generel information til borgere og virksomheder i vores daglige drift, fx information i forbindelse med selvangivelser, restskat og udbetaling af for meget indbetalt skat.

Skatteområdet kan være kompliceret, og vi har derfor brug for en kollega, som kan hjælpe os med at oversætte skatte-snak til et forståeligt sprog til ikke-skattefolk.

Din opgaveportefølje vil bestå af både faste driftsopgaver samt udviklingsorienterede opgaver med projektstyring og koordinering af tværgående opgaver, hvor du vil arbejde tæt sammen med både den øverste ledelse og mellemledere på tværs af organisationen.

Dine opgaver vil bl.a. bestå af:

  • Udarbejdelse af pressemeddelelser og artikler
  • Gennemlæsning af blanketter og gøre dem endnu mere forståelige
  • Ansvarlig for hjemmesiden www.aka.gl
  • Sikre målrettet kommunikation med forskellige målgrupper, herunder både borgere og aktører i erhvervslivet
  • Kommunikationsmæssig sparring til de forskellige afdelinger i Skattestyrelsen
  • I tæt samarbejde med styrelseschefen og resten af ledergruppen sikre koordinering af kommunikationsmæssige tværgående opgaver, fx organisere vidensdeling på tværs af afdelinger
Derudover vil der løbende komme forefaldende opgaver, som vi planlægger sammen med dig.


Du kan se hele stillingsopslaget her

Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os på tax@nanoq.gl