Ledige stillinger

Kontorfuldmægtig

Frist: 15. juli 2018
Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtig til kontor for Kontrol
Ved Skattestyrelsen er stilling som kontorfuldmægtig ledig til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.


Stillingen er organisatorisk placeret ved kontor for kontrol med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Nuuk.

Arbejdsopgaver:

 • Primært med kontrol af arbejdsgivere på hele kysten.
 • Du skal herudover deltage i alle øvrige opgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen, primært med Skatte -og inddrivelsesafdelingen

Der fordres ligeledes en del rejseaktiviteter.

I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagområder.
Kontor for Kontrol varetager kontrol af arbejdsgivernes bogføring samt indberetninger til Skattestyrelsen.

Der er p.t. 5 medarbejdere ved kontor for Kontrol, som har kontorer placeret i Nuuk og Maniitsoq.

Du vil referere til kontorchefen ved kontor for Kontrol.

Kvalifikationer:

 • Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombi-neret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du er udadvendt og kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst.
 • Det vil være en fordel, at du kan grønlandsk/dansk/engelsk.
 • Kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.
 • Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse. 

 

Du kan se hele stillingsopslaget her

 

_________________________________________________________________________________________

 

Tolder
Frist: 16. juli 2018
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen søger 1 tolder


Har du lyst til at arbejde med at sikre samfundet?

Vores arbejdsplads er hele Grønland, og vi arbejder med og for alle i Grønland.

Hvis du brænder for at sætte dit fingeraftryk på arbejdspladsen – så er en stilling som tolder ved Toldfunktionen noget for dig! Resultatet af vores indsats afhænger af, hvordan vi arbejder sammen.

Du vil som tolder indgå i et team med 3 andre toldere med udgangspunkt fra Nuuk.
Det er derfor vigtigt, at du er en person, som søger samarbejdet med andre, er løsningsorienteret og har mod på en til tider hektisk hverdag, hvor kunden er i centrum.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i Toldfunktionen, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol i Nuuk.

Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatte-borgere, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og virksomheder mv. samt toldfunktionen.

Du skal som tolder primært varetage følgende opgaver:

 • Fysisk kontrol af fly og skibe mv.
 • Kontrol af luftfragt, post- og skibsforsendelser
 • Kontrol af rejsende flypassagerer
 • Tilsyn med og uddannelse af toldmedarbejdere i Grønland
 • Administrative opgaver forbundet med toldopgaver herunder risikoanalyse, kontrol af ind- og udførselsdokumenter mv.

Derfor bør du påregne en del rejseaktiviteter om året.

Du vil blive oplært i Skattestyrelsen på følgende:

 • Relevant lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse
 • Fagsystemer herunder internt- og eksterne IT-systemer og scannere
 • Generelt om kontrolstrategi og temadage om toldopgaver

Specialuddannelse i lukkede rum i skibe hhv. i Danmark og Grønland
Oplæring vil som udgangspunkt foregå i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk.

 

Du kan se hele stillingsopslaget her

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Tolder/Narkohundefører
Frist: 16. juli 2018
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen søger 1 tolder/narkohundefører


Har du lyst til at arbejde med at sikre samfundet?

Vores arbejdsplads er hele Grønland, og vi arbejder med og for alle i Grønland.

Hvis du brænder for at sætte dit fingeraftryk på arbejdspladsen – så er en stilling som tolder ved Toldfunktionen noget for dig! Resultatet af vores indsats afhænger af, hvordan vi arbejder sammen.

Det er derfor vigtigt, at du er en person, som søger samarbejdet med andre, er løsningsorienteret og har mod på en til tider hektisk hverdag, hvor kunden er i centrum.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i Toldfunktionens kontor i Ilulissat, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol i Nuuk.

Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og virksomheder mv. samt toldfunktionen.

Du skal som tolder primært varetage følgende opgaver:

 • Fysisk kontrol af fly og skibe mv.
 • Kontrol af luftfragt, post- og skibsforsendelser
 • Kontrol af rejsende flypassagerer
 • Tilsyn med og uddannelse af toldmedarbejdere i Grønland
 • Administrative opgaver forbundet med toldopgaver herunder risikoanalyse, kontrol af ind- og udførselsdokumenter mv.

Derfor bør du påregne en del rejseaktiviteter om året.

Du vil blive oplært i Skattestyrelsen på følgende:

 • Relevant lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse
 • Fagsystemer herunder internt- og eksterne IT-systemer og scannere
 • Hundeføreruddannelsen og kurser både i Grønland og Danmark
 • Generelt om kontrolstrategi og temadage om toldopgaver
 • Specialuddannelse i lukkede rum i skibe hhv. i Danmark og Grønland

Oplæring vil som udgangspunkt foregå i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk og eksterne uddannelsessteder. 

Du kan se hele stillingsopslaget her

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen søger
Medarbejder til Serviceafdeling i Maniitsoq
Frist: 27. juli 2018


Er det dig? Synes du også at det vigtigste og mest spændende sted at arbejde er dér hvor borgeren møder det offentlige?
Vi søger en medarbejder til Serviceafdelingen i Maniitsoq, som har lyst til at være en del af en spændende hverdag i Skattestyrelsen.

I Serviceafdelingen er vi 19 medarbejdere fordelt i 5 byer. Her arbejder vi i Skattestyrelsens tværfaglige serviceskrankefunktion.

Serviceafdelingen varetager generelle henvendelser vedr.

• Skat
• Inkasso
• Indførselsafgifter
• GER mm.

Kvalifikationer og kompetence:

• Du har en NI, NI 2, EVU, Efg. el.lign. uddannelse.
• Du har gode IT kundskaber.
• Du kan arbejde selvstændigt, engageret og er ansvarsbevidst.
• Du er serviceminded
• Du skal være dobbeltsproget grønlandsk/dansk.


Du skal kunne lide at servicere kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelse, vil du blive oplært inden for de ovennævnte fagområder. Du skal kunne have mange bolde i luften, du kan tage ansvar og initiativ, men er også et udpræget holdspiller, som kan trives i en sammensat gruppe med forskellige faglige kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan ikke anvises bolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Kontorchef Linda Brandt tlf. direkte 34 65 01, e-mail: libr@nanoq.gl

Ansøgning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og referencer mm. fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk.


Ansøgning skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 27. juli 2018.
Ansøgning kan også sendes til følgende mailadresse: tax@nanoq.gl

Stillingen som medarbejder er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale. Stillingen er placeret i Skattestyrelsen i Maniitsoq.

_________________________________________________________________________________________

 

Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtig
Frist: 25. juli 2018, kl. 12.00
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtig


I Skattestyrelsen er en stilling som kontorfuldmægtig ledig til besættelse. 1. august 2018 eller efter nær­me­re aftale.

Organisatorisk placering og afdelingens arbejdsopgaver:
Stillingen er placeret i Økonomiafdelingens bogholderi i Nuuk.
Regnskab varetager opkrævninger, bogføring af indbetalinger og udbetalinger, afstemninger af debitorer samt finanskonti hver måned.

Kvalifikationer:
Skattestyrelsen forventer derfor at du er god til selvstændigt at foretage sagsbehandling.
Kend­skab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Du skal være servicemindet, du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelse, vil du blive oplært inden for de ovennævnte arbejdsopgaver.

Vi forestiller os, at du har en kontor uddannelse, eller lignende administrativt uddannelse, kom­bi­ne­ret med re­levant joberfaring samt har gode IT kundskaber. Du kan endvidere arbejde selvs­tæn­digt, er enga­ge­ret, sta­bil og ansvarsbevist. Ligesom det vil være en fordel, at du er dobbelt sproget grøn­landsk/dansk.

Du kan se hele stillingsopslaget her

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os på tax@nanoq.gl