Vejledning for tilflyttere

Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de

grønlandske skatteregler for personer, der rejser til Grønland og

dermed bliver skattepligtige i Grønland.

Vejledningen kan hentes her